În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti aceștia au obligaţia să participe, cel puţin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă.

Articolul a fost introdus prin art. II pct. 10 din O.U.G. nr. 190 din 21.11.2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană – Publicat in M.O. nr. 1179 – 28/12/2005.

Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc dispune prin art. 61 că participarea la pregătirea profesională în cadrul Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti este obligatorie şi se face cel puţin o dată la 3 ani.

În afara cursurilor obligatorii, membrii CEJ Suceava sunt invitați să participe la cursurile de pregătire profesională organizate de CIPEJ Suceava. 

Programul și tematica sunt prezentate pe ani, accesul făcându-se din meniul principal la paginile special create pentru fiecare an în parte.