Legea nr. 188 din 01/11/2000 referitoare la executorii judecătorești – Versiune actualizată până la data de 01.02.2014

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești

Statutul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești

Statutul Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești din România, adoptat cu ocazia Congresului al XIII-lea al UNEJ, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 462/24.06.2014

Codul civil – versiune sintetică la data de 26.02.2015

Codul de procedură civilă – versiune sintetică la data de 26.02.2015

Codul fiscal – versiune sintetică la data de 26.02.2015