cropped-Sigla-CIPEJ.png

În considerarea prevederilor art. 28 lit. d din Legea cu nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, precum și ținând cont de necesitatea legală și utilitatea practică a pregătirii și perfecționării continue a executorilor judecătorești, în cadrul Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Suceava s-a înființat

CENTRUL DE INFORMARE ȘI PERFECȚIONARE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI

Cadrul organizatoric

Centrul de Informare și Perfecționare a Executorilor Judecătorești se organizează și funcționează cu participarea membrilor Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Suceava.

Scopul

Scopul CIPEJ – Suceava este acela de a asigura pregătirea și perfecționarea continuă a membrilor CEJ Suceava, pornindu-se de la obligația legală a unui asemenea demers, dar având în vedere și necesitatea practică, utilitatea imediată a asigurării unui cadru care să permită accesul la informațiile în legătură cu aspectele teoretice și practica judiciară în materie de executare silită, informarea executorilor judecătorești cu ultimele modificări legislative și încercarea de a face pași importanți către unificarea practicii în executarea silită.

Obiectivul final al CIPEJ – Suceava va fi acela de a duce la îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, abilități și aptitudini profesionale, aceasta ducând la creșterea calității actului execuțional și a nivelului de performanță.

Atribuțiile CIPEJ – Suceava

  1. Informarea promptă și periodică a membrilor în legătură cu modificările legislației în materie de executare silită.
  2. Informarea executorilor judecătorești cu privire la activitatea CNPPEJ, perioadele de efectuarea a pregătirii profesionale obligatorii conform art. 44 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, precum și evidența îndeplinirii obligației de a participa la aceste cursuri cel puțin o dată la 3 ani de către fiecare executor judecătoresc.
  3. Informarea membrilor despre organizarea altor cursuri de pregătire profesională, simpozioane, congrese sau alte manifestări științifice.
  4. Elaborarea la nivelul CEJ Suceava a programului de pregătire profesională, alegerea tematicii și programarea ședințelor de pregătire profesională. În acest scop se va ține cont de propunerile membrilor, de situațiile paractice care apar și care necesită o informare a membrilor sub aspectul importanței lor științifice.
  5. Înființarea unui fond de carte științifică, de specialitate, care va fi la dispoziția membrilor CEJ Suceava în vederea pregătirii tematicii cursurilor de pregătire profesională, precum și urmărirea și achiziționarea aparițiilor editoriale relevante.
  6. Formularea de opinii științifice cu privire la diversele situații care pot apărea în activitatea profesională a membrilor.
  7. Administrarea site-ului CEJ Suceava, actualizarea permanentă a acestuia și deschiderea unei noi rubrici destinată publicării termenelor stabilite pentru ședințele de pregătire profesională, tematica acestora, dar și publicarea lucrărilor pregătite cu acele ocazii.